Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Εντάξει
Μάθε περισσότερα

Πρόγραμμα ΟΕΦ

«Η ΑΣΟ ΒΙΑΝΝΟΥ έχει αναγνωριστεί επίσημα ως ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας ελιάς.

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναλάβει την υλοποίηση τριετούς Προγράμματος Εργασίας για την περίοδο 2018-2021, βάσει των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 611 και 615 του 2014, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 575/25052/30.03.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες Δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παραγωγών της περιοχής, το θεματικό αντικείμενο των οποίων κατανέμεται στους παρακάτω Τομείς :

Τομέας Β: Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας.
Τομέας Γ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην ελαιοκαλλιέργεια μέσω του εκσυγχρονισμού.
Τομέας Δ: Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών.
Τομέας Ε: Εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων ιχνηλασιμότητας, ελέγχου και προστασίας της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.
Τομέας ΣΤ: Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες της ΟΕΦ.»

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕΦ ΚΑΝ(ΕΕ) 611&615/2014 2018-2021

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του ΥΠΑΑΤ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΟΕΦ προκηρύσσει τις παρακάτω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών επιλογής εξωτερικών συνεργατών.

Πρόσκληση 1
Πρόσκληση 2
Πρόσκληση 3
Πρόσκληση 4
Πρόσκληση 5
Πρόσκληση 6
Πρόσκληση 7
Πρόσκληση 8
Πρόσκληση 9
Πρόσκληση 10
Πρόσκληση 11
Πρόσκληση 12
Πρόσκληση 13
Πρόσκληση 14
Πρόσκληση 15
Τεχνικά δελτία - προσκλ. 4

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος α/α 16
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος α/α 17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος α/α 18
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος α/α 19

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος α/α 20Αποτελέσματα Πρόσκλησης 1
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 2
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 3
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 4
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 5
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
Πρόσκληση 11 (2-22 Ιαν 2019)
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 12
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 13
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 14
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 17
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 18
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 19
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 20
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α/Α 15

«Η ιστοσελίδα επιδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος των ΚΑΝ(ΕΕ) 611&615/2014, περιόδου 2018-2021, δράσης Στii της ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννου (Υ.Α ΥΠΑΑΤ 575/25052/30.03.18) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε και την Ελλάδα.)»