Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Εντάξει
Μάθε περισσότερα

Οργάνωση Παραγωγών

Η ΑΣΟ ΒΙΑΝΝΟΥ ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών (και Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων - ΟΕΦ), έχει αναλάβει την υλοποίηση τριετούς προγράμματος εργασίας, στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την περίοδο 2018 - 2021, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 575/25052/30.03.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του ΥΠΑΑΤ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΟΕΦ προκηρύσσει τις παρακάτω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών επιλογής εξωτερικών συνεργατών.

Πρόσκληση 1
Πρόσκληση 2
Πρόσκληση 3
Πρόσκληση 4
Πρόσκληση 5
Πρόσκληση 6
Πρόσκληση 7
Πρόσκληση 8
Πρόσκληση 9
Πρόσκληση 10
Πρόσκληση 11
Πρόσκληση 12
Πρόσκληση 13
Πρόσκληση 14
Πρόσκληση 15
Τεχνικά δελτία - προσκλ. 4

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος α/α 16
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος α/α 17Αποτελέσματα Πρόσκλησης 1
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 2
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 3
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 4
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 5
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 6
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 7
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 9
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 10
Πρόσκληση 11 (2-22 Ιαν 2019)
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 11
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 12
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 13
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 14
Αποτελέσματα Πρόσκλησης 17
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α/Α 15